Usługi

uzdrawianie raka

Oferujemy państwu leczenie wszelkiego rodzaju nowotworów. Dzięki naszej pomocy mają państwo szansę powrócić do stanu sprzed zachorowania na nowotwór. Decydują wyniki badań. Więcej informacji mailowo lub telefonicznie.

Zakres możliwości ludzi posługujących się sztuką radiestezji czyli wrażliwość osobnicza.

 

W stosunku do otoczenia: w rozumieniu czyhających na nas niebezpieczeństw, które nie są obecnie określone z uwagi na granicę rozpoznawalności pewnych form materii, które nie muszą być odczytywane w sposób bierny a są uporządkowane w sposób racjonalny. W rozumieniu tym należy przyjąć że nie ma czystych jednorodnych zjawisk naturalnych zatem rozpoznawalność przyrządami zbudowanymi przez człowieka jest niemożliwa – najdoskonalsze analizatory nie posiadają: inteligencji oraz intuicji. Posługują się bardzo często programem domyślnym, który również jest zbudowany przez człowieka zatem mieści się w konstytucjonalnym rozumowaniu. 

 

Wykorzystywanie radiestezji było znane w zamierzchłych czasach lecz wiele warstw społecznych miało partykularny interes aby ograniczyć jej zakres. Dzisiaj w dobie atomu i fizyki kwantowej oraz przypuszczalnego wzoru budowy pramaterii, negowanie radiestezji jest pozostaniem w XIX lub XX wieku tzn w zeszłym stuleciu tym samym w zeszłym tysiąc leciu. XXI wiek to badanie możliwości człowieka jako jednostki w dosłownym znaczeniu " co potrafi " i to jest wyzwanie dla nas ludzi obecnie dorosłych co zgotujemy swoim dzieciom i wnukom. W relacji tego mamy do dyspozycji wprost bajeczną aparaturę elektroniczną, w której my musimy się odnaleźć jako element " elektroniczny ", a nie jako bierna osoba ograniczająca się do manualnych czynności i odczytu. 

 

Prowadzimy zatem szereg badań które są związane z środowiskiem naturalnym człowieka, jak: Badanie cieków wodnych- mających znaczenie dla tkanki żywej szczególnie znaczenie negatywne, badanie zbiorników wody jako rezerwuarów na ziemi dla utrzymania życia i gospodarki, badanie cieków przepływowych ( układających się często w zjawiska krasowe ) celem określenia punktu końcowego pod postacią wody podskórnej a odzyskaniem jej w optymalnym miejscu odwiertu dla potrzeb gospodarczych a często leczniczych, badanie działek budowlanych urbanistyki miejskiej – gdzie mała powierzchnia zabudowy zmusza nas bardzo często do budowania domów " zabójców " o których tak mało wiemy a doniesienia prasowe to tylko spekulacja i folklor, badanie wybudowanych już domów indywidualnych i zabudowy wielorodzinnej – ocena możliwości dostosowania mieszkania do ograniczenia czasu biernego narażenia na promieniowanie geopatyczne z powodu pozycji wymuszonej, łóżko, biurko itp., oznaczanie gęstości siatki szwajcarskiej gdzie mamy zupełnie odmienne zdanie od szeroko pojętego świata radiestezji – to co jest tylko opisane lub namalowane ołówkiem wykonaliśmy w rzeczywistości i poddali surowej ocenie jako rzeczy wykonalne lecz wymagające możliwości osobniczych a nie wiedzy teoretycznej, badanie biopola roślin i emitowanego przez nie promieniowania które jest pomijane a faktycznie stanowi źródło nieocenionej dla ludzkości energii tym samym niszczenie np. puszczy Amazońskiej czy dużych skupisk drzewostanów nie jest tragedią miejscową lecz będzie tragedią globalną, poszukiwanie pierwiastków i kopalin w tym wód geotermalnych – jest to wielkie wyzwanie dla radiestety z uwagi na wypadkową doświadczenia badającego i ogromnych kosztów związanych z prowadzeniem poszukiwań infrastrukturą wiertniczą ( elita poszukiwaczy ), badanie faktów z minionych dziejów planety oraz kolejnych jej losów – nic do przodu jako progresja czasu ponieważ używamy radiestezji jako nauki a nie jako przepowiedni bez pokrycia chyba że mamy bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy lecz do tego nie potrzeba radiestezji tylko inteligencji.

 

W stosunku do człowieka: W tym wypadku nie mówimy już o radiestezji klasycznej. Musimy pamiętać kim jest człowiek jakie ma korzenie i jakie ma przesłanie. Musimy również pamiętać że nasza budowa jako ludzi to 90% energii i 10% materii. to jest bardzo ważna uwaga uznana przez dorobek naukowy ludzkości. Mając to na uwadze możemy tylko sobie wyobrazić jak ogromne możliwości będzie posiadała radiestezja poświęcona człowiekowi jeśli wypracujemy poszczególne moduły odniesienia do tkanek i narządów w połączeniu z homeostazą organizmu. 

 

My jako radiesteci mamy wielki respekt przed nauką jaką jest radiestezja – paramedyczna. Nie mając odwrotu co do organizmu żywego jak wielka musi być precyzja, oraz określenie podjętego działania w rozumieniu: diagnostyka a leczenie. Diagnostykę możemy weryfikować wielokrotnie z wykorzystaniem zaawansowanej fizyki i chemii, natomiast leczenie jest zupełnie innym rozdziałem i konsekwencją. Aby zbliżyć się do skuteczności farmakologicznej leczenie radiestetyczne musi być przeliczone na falowy charakter tkanki człowieka, jest to zupełnie inny wymiar gdyż człowiek pomaga człowiekowi jednocześnie będąc człowiekiem, a nie laboratoria pełne gryzoni i zwierząt laboratoryjnych gdy posuwamy się metodą prób i błędów. W metodzie prób i błędów bardzo często zapominamy jaka jest przepaść pomiędzy człowiekiem a organizmami eksperymentalnymi. 

 

UWAGA; nauka do tej pory nie dała odpowiedzi na najważniejsze pytanie, czy człowiek już zakończył ewolucję, czy nie. Naszym zdaniem mózg człowieka wyewoluował tak szybko że znacznie w tyle pozostawił somę ( ciało ), można to prześledzić na krzywej dorobku naukowego człowieka a bardzo wolno zdobywanych cech przystosowawczych w które i to bardzo często ingerujemy usiłując stworzyć " ciało na życzenie ". Próby klonowania poszły w złym kierunku mimo, iż dorobek naukowy cywilizacji ma narzędzia do zbudowania hologramu mózgu, a nie somy. 

 

My nie wchodzimy na ten teren nauką radiestezji medycznej ponieważ robimy wszystkie wysiłki dla naszych pacjentów by byli zdrowi a nie stanowili przedmiotu eksperymentów. Podejście nasze tym samym do nauki radiestezji jest wypadkową interdyscyplinarnych nauk w relacji: promieniowanie radiestezyjne i jego godne miejsce w świecie nauk uznanych. Codziennie pracując z pacjentami jesteśmy usatysfakcjonowani pomocą chorym w oparciu o naszą aktywność, a nie fizjologię człowieka. Tym samym nie identyfikujemy się z niezrozumiałymi wyleczeniami będącymi często artefaktem naukowym lecz staramy się aby nasze działanie było bardzo miarodajne, udokumentowane, a podmiotowy wywiad z pacjentem stanowił dla nas w pewnym stopniu monitoring działania, a weryfikacja wtórna stanowi potwierdzenie zasad radiestezji, rozumowania, działania, oraz uzyskanego efektu. 

 

Z uwagi na szereg schorzeń z których wiele nie ma ustalonej etiologii nasze działanie też ulega rozbudowie obserwacji, inteligencji myślenia prospektywnego i uzyskaniu trwałego efektu w leczeniu pacjenta. Największe niedomogi cywilizacji to schorzenia na które poświęca się niekontrolowane środki z uzyskaniem wymiernego efektu. Radiestezja w swoim zakresie rzetelnie stosowana oparta o wiarygodne wyniki przy współpracy z środowiskami akademickimi mogła by sprostać największym wyzwaniom medycyny bez względu na rodzaj schorzenia a często i zaawansowania. My jako radiesteci uznajemy ogromny bezmiar wiedzy napisanej która nie zawsze jest zweryfikowana lecz wielkie instytuty i nazwiska często mówią same za siebie, opieramy się na ich wiedzy sami zaś tworzymy wzory które dopiero jak pokaże niedaleka przyszłość będą stanowiły punkt odniesienia dla nauki klasycznej. 

 

Nigdy nauka klasyczna nie była zagrożona i nie będzie lecz musi wyjść na przód ludziom takim jak my którzy starają się zintegrować największe osiągnięcia współczesnych i najstarsze osiągnięcia wypracowane przez cywilizację.

 

Inne zastosowania radiestezji zaproponowanej przez nas. Dotychczas nikt globalnie nie wykorzystał tej najstarszej nauki do prowadzenia badań nad ludźmi którzy odeszli od nas z niewiadomego powodu, czy w ogóle odeszli, być może nie, jakie mieli motywacje do odejścia, czy była to naturalna droga tzw białej lub czystej autopsji. 

 

W tej dziedzinie mamy spore osiągnięcia jednakże z uwagi na fakt bardzo delikatnego tematu pozastają one w sferze wiedzy własnej lub ludzi dla których świadczymy te nietypowe usługi, którzy nie zawsze są przerażeni rzeczywistością a mają poczucie czystego sumienia i spełnionej woli. Jest to jedna z najtrudniejszych nauk radiestezji z uwagi na z uwagi na " pozostawione źródło informacji " a odczytanie przez nas negatywu tego przesłania. Bardzo liczne i miarodajne efekty budzą coraz mniej wątpliwości że badanie jest mylne, a wprost przeciwnie potwierdza fakty nie rozwiązane dotychczas. 

Możemy być otwarci na współpracę w tej dziedzinie jednak musimy znać istotne przesłanki dla czego, lub dla kogo, lub w jakim celu, mamy prowadzić badanie. Czym więcej faktów prawdziwych tym lepiej ponieważ bardzo jesteśmy zrażeni że ktoś z nami chce współpracować a dokonuje przekłamania faktów które tak czy inaczej zweryfikujemy. Jest to oczywiste ponieważ uzyskana odpowiedź stanowi rodzaj rozwiązania matematycznego w którym błędnie postawiona niewiadoma da rozwiązanie nie istniejące natomiast wrotne sprawdzenie wykaże zatajenie jakiej przesłanki pozostało dalej niewiadomą.

 

Rozwiążemy, wszystkie: zagadki historii stworzone ręką konkretnego człowieka / czas jest tu tylko pojęciem uniwersalnie względnym/. Stanowi to procedurę i realnie inna opcje poszukiwania w rozumieniu: poszukiwanie głębsze innych dowodów z przeszłości, lecz również stworzone dłonią jednego konkretnego człowieka. To znaczy, autora myśli przewodniej lub autora przekłamania, które miało odmienny następowy skutek w zamierzchłej rzeczywistości.

 

Działanie zbiorowe: jest odczytywalne, lecz nie podlega rzetelnemu dowodowi. Jednakże, jeśli np. w grupie masowo zamordowanych osób jest materiał pochodzący i dotyczący jednego z poszukiwanych, to „jednym włosem” to dotrzemy do każdego miejsca skutecznie. Jeśli, ktoś odszedł nie z własnej woli, również dotrzemy do tego faktu skutecznie – to fala obrazu pozostawiona na siatkówce potencjalnej ofiary, to obraz przestępcy – oprawcy. Technika SSPG to unikalny system wartości odczytany z zachowania materii pozostawionej w formie energii.

Czy można znaleźć wszystko: NIE. Nauka Radiestezji, nie podała poprawnej odpowiedzi, w jakim przypadku – istota podmiotu. Ponieważ jest: kilka odpowiedzi, półprawdy, przypuszczenia, zafałszowanie, intencje skomasowane jako fikcyjna historia, oraz inne.

 

Lecz w takim wypadku jest możliwość efektu wrotnego

Cała nasza praca to wyniki. My nie opieramy się na odczytach komputerowych, które są skomasowane, domyślne, dają prawo wtórnego dostosowania. W takim wypadku jest tylko potrzebna zaawansowana znajomość programów i wiedza informatyczna – nie ma to nic wspólnego z konkretnym przypadkiem, człowiekiem, któremu my musimy pomóc. Z drugiej strony odczytem radiestezyjnym da się stwierdzić w jakich okolicznościach system binarny już nie będzie mógł się rozwijać przy zachowaniu wielkości fizycznej pamięci. Kokpit w nowoczesnym samolocie, rakiecie, łodzi podwodnej wygląda przerażająco jednak po kilkunastu dniach to standard. W radiestezji nie ma czegoś takiego – to są wyzwania! Nauka radiestezji – kiedyś zwana wahadlastwem, różdżkarstwem lub inaczej; dziś jest systemem bardzo zaawansowanej wiedzy, której już nie da się spychać na margines.

 

Radiestezja jako nauka jest monstrualna, czasem przeraża nas swoją wielkością lecz jest uporządkowana, na każdym poziomie działania człowieka mającego predyspozycję do zorganizowania sobie „warsztatu pracy” co ma wpływ na wyniki i ich weryfikację. Nas nie interesują / repliki – jako/ nowe pozycje wydawnicze ; Nas interesują aktualizacje, odkrycia dokumentacja Nauki Radiestezji.

 

Bardziej istotne są obserwacje analityczne choćby dotyczyły przeszłości i badanie ex tempore jest już niemożliwe – nie mamy na nie dziś wpływu, choć znamy różne teorie z zaawansowanych nauk ścisłych, które postrzegają to jako problem rozwiązywalny. Jest to hipoteza, tym bardziej że w pewnym zaawansowaniu Nauki Radiestezji również możemy postawić hipotezę! – jest to niespotykana rzecz, którą udowodniliśmy wielokrotnie.

 

Wracając do Nas:
Nie uznajemy słowa: konkurencja, wyścig, dumping, rywalizacja. Nauka Radiestezji jest zbyt poważnym zagadnieniem, by postawić ją w świetle jupiterów. My nie weryfikujemy niczyich osiągnięć. Każdy człowiek jest ambitny, każdy z nas jako osoba „wrażliwa na poliwalentne energię” ma swój własny odosobniony Świat. Każdy, jest mężem, ojcem, opiekunem, etc. To są wartości ludzkie. W tym aspekcie konkurencja, to takie: płytkie określenie, brak ambicji, na siłę zaistnienie lub chęć zaistnienia.

 

My, dla was jako dla ludzi: dajemy dorobek całego naszego życia! Radiesteta, to nie człowiek w wieku 24 – 26 lat z Dyplomem Uczelni, bez praktyki, kiedy ja już zdobędzie „starość puka do drzwi”.

 

Talent, lub dar, to dobry znak, dobre dziecko! Zatem My z siebie dajemy to, co jest w człowieku najbardziej subtelne i najbardziej szlachetne. Zawsze jesteśmy zdania jak Nasz Mistrz, ks. Prałat Stefan: … to działanie indywidualne, osobliwe, z którego nie czyni się spektakli…,.

 

Dla Nas nasza strona w Internecie, to dotarcie do Was jako do odbiorców nie jako reklama, a jedynie zdawkowa relacja z możliwości, jakie posiada Nauka Radiestezji. My, nie nakreślamy rozwoju; człowiek nie wie, co jutro przyniesie mu los, a co my starannie musimy rozwiązać – TO, FAKTYCZNIE SĄ WYZWANIA!